E Mërkurë, 16 Tetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje