E Mërkurë, 04 Shkurt 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje