E Mërkurë, 21 Tetor 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje