E Mërkurë, 02 Korrik 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje