E Mërkurë, 06 Shkurt 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje