E Mërkurë, 05 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje