E Martë, 04 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje