E Shtunë, 29 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje