E Mërkurë, 26 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje