E Martë, 25 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje