E Shtunë, 22 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje