E Mërkurë, 19 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje