E Martë, 18 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje