E Shtunë, 15 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje