E Mërkurë, 12 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje