E Martë, 11 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje