E Shtunë, 01 Shtator 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje