Југоисточен регион 

Број на жители: 171.972

Површина во km2: 2.739

Број на општини: 10

Број на населени места: 188

 

Општини во Југоисточниот регион:

 

Општина Гевгелија, Општина Богданци, Општина Дојран, Општина Валандово, Општина Струмица, Општина Ново Село, Општина Босилово, Општина Василево, Општина Конче, Општина Радовиш.