Пелагониски регион

 

Број на жители: 236.088

Површина во km2: 4.717

Број на општини: 9

Број на населени места: 343

 

Општини во Пелагонискиот регион:

 

Општина Долнени, Општина Крушево, Општина Кривогаштани, Општина Демир Хисар, Општина Ресен, Општина Битола, Општина Могила, Општина Новаци, Општина Прилеп