Програма за прекугранична соработка Северна Македонија - Албанија

 

Министерството за локална самоуправа изјавува дека не ја прифаќа деноминацијата користена во различни програмски документи и дека уставното име на земјата е Република Северна Македонија.