E Mërkurë, 04 Shtator 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje