E Martë, 03 Shtator 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje