E Martë, 24 Shtator 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje