E Mërkurë, 18 Shtator 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje