E Martë, 17 Shtator 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje