E Mërkurë, 11 Shtator 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje