E Martë, 10 Shtator 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje