E Mërkurë, 29 Qershor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje