E Mërkurë, 09 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje