E Martë, 08 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje