E Mërkurë, 30 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje