E Martë, 29 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje