E Mërkurë, 23 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje