E Martë, 22 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje