E Mërkurë, 02 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje