E Martë, 15 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje