E Mërkurë, 03 Shtator 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje