E Mërkurë, 17 Shtator 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje