E Mërkurë, 17 Tetor 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje