Qyteti i Shkupit 

Popullsia: 590455

Sipërfaqja në km2: 1,812

Numri i komunave: 17

Numri i vendbanimeve: 142

 

Qyteti i Shkupit

Komuna e Qendrës, Komuna e Karposhit, Komuna e Kisela Vodës, Komuna e Aerodromit, Komuna e Gazi Babës, Komuna e Butelit, Komuna e Çairit, Komuna e Gjorçe Petrovit, Komuna e Sarajit, Komuna e Shuto Orizares, Komuna e Sopishtës,Komuna e Studeniçanit, Komuna e Zelenikovës, Komuna e Petrovecit, Komuna e Ilindenit, Komuna e Haraçinës, Komuna e Çuçer Sandevë