Rajoni и Pollogut 

Popullsia: 310.178

Sipërfaqja në km2: 2,416

Numri i komunave: 9

Numri i vendbanimeve: 184

 

Komunat në Rajonin e Pollogut:

Komuna e Jegunovcës, Komuna e Tearcës, Komuna e Tetovës, Komuna e Zhelinës, Komuna e Bogovinës, Komuna e Brvenicës, Komuna e Vrapçishtës, Komuna e Gostivarit, Komuna e Mavrovës dhe Rostushë.