Rajoni i Juglindor 

Popullsia: 171972

Sipërfaqja në km2: 2,739

Numri i komunave: 10

Numri i vendbanimeve: 188

 

Komunat në rajonin Juglindor:

 

Komuna e Bogdancit, Komuna e Gjevgjelis, Komuna e Dojranit, Komuna e Vallandovës, Komuna e Strumicës, Komuna e Novo Sellës, Komuna e Bosilevës, Komuna e Vasilevës, Komuna e Konçes, Komuna e Radovishit.