Rajoni Lindor  

Popullsia: 180938

Sipërfaqja në km2: 3,537

Numri i komunave: 11

Numri i vendbanimeve: 217

 

Komunat në rajonin Lindor:

 

Komuna e Berovës, Komuna e Pehçevës, Komuna e Dellçevës, Komuna e Vinicës, Komuna e Zërnovcit, Komuna e Karbincit, Komuna e Shtipit, Komuna e Probishtipit, Komuna e Çeshinovës,, Komuna e Koçanit, Komuna e Makedonska Kamenicës.