Të nderuar Zonja, Zotëri,

Ne do dëshirojmë që t’ju ftojë ju të merni  pjesë në Forumin Rajonal Konsultativ që do të mbahet në Strumicë më 4 Qershor 2014. Evenmenti është i organizuar nga Konsorciumi i Planifikimit dhe Menaxhimit të Projektit me mbështetjen e Autoriteteve Menaxhuese (Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Territorial Bashkëpunimi MEnaxhues në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal), Autoritetet Shtetërore (Ministria e Vetëqeverisjes Lokale) dhe Sekretariati i Përbashkët Teknik i Programit.

Hartimi Strategjik i Programit do të shpallet dhe të diskutohet me përfituesit e mundshëm të programit në të ardhshmen në kuadër të kontratës të shërbimeve " Përgaditja e Bullgarisë - Republika e Maqedonisë IPA programi ndërkufitar 2014 - 2020", një projekt me numër identifikimi : EuropeAid / 133413/D/SER/Multi - Lot 2.

Formularët e regjistrimit duhet të dërgohen me e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ose me faks në: +359 2 953 35 67 jo më vonë se 28 Maj të vitit 2014.

Bashkangjitur jane dokumentet: 

Programme
Registration form