Departamentet e krijuara brenda sektorit:

1.     Departamenti i planifikimit dhe koordinimit të procesit të decentralizimit

2.     Departamenti i ndërtimit dhe zhvillimit të kapaciteteve të vetëqeverisjes lokale

3.     Departamenti për qeverisje efektive lokale dhe zhvillim të qëndrueshëm të komunave

 

ELENA PETKANOVSKA,

Udhëheqëse e sektorit

tel: 02 3 253-944

 

ELMAZ MALIQI,

Ndihmës udhëheqës i sektorit

tel: 02 3 253-931