Njësitë e krijuara brenda sektorit:

1.     Njësia për çështje të përgjithshme

2.     Njësia për informacione këshillimore dhe ligjore

 

SUZANA NAJKOVA

Udhëheqës i sektorit

tel : 02 3 253-930

 

VALENTINA RUSKOVSKA 

Ndihmës udhëheqës sektori

tel : 02 3 253-931.