Njësitë e krijuara brenda sektorit:

1.     Njësia për zhvillimin rajonal

2.     Njësia për zhvillimin e bashkëpunimit ndër-komunal dhe ndërkufitar

 

SLAVICA JAKIMOVSKA

Udhëheqës i sektorit

tel: 02 3 253 -931

 

NASER MUAREMI

Ndihmës udhëheqës i sektorit

tel: 02 3 253-938