Njësitë e krijuara brenda sektorit:

1.     Njësia për përkrahje të aktiviteteve të ministrit

 

2.     Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar

 

PLLAMEN GJORGJIEVSKI

Ndihmës udhëheqës i sektorit

tel : 02 3 253-943