Njësitë e krijuara brenda sektorit:

1.     Njësia e buxhetit dhe kontrollit buxhetor

2.     Njësia për operacione financiare dhe të kontabilitetit

 

 

tel: 02 3253-948