SHPRESA ILAZOVSKA

Referent i ri për përkrahje të aktiviteteve administrative dhe teknike në fushën e resurseve njerëzore

tel: 02 3 235-934